Krosmaster: Arena - Remington Style

Krosmaster: Arena - Remington Style box
2 - 4 
14+
60 min. 
Released:
2013
Publisher:
Base game:
This is the third expansion to Krosmaster: Arena. It contains:
- Four new figures (Ally McZeal, Remington Smisse, Srammy, Fern Sock'em)
- Four character cards
- Four minimaps
- Two token sheets

Stores Best prices for Krosmaster: Arena - Remington Style

Adriaensen Speciaalzaak € 28.10 View  
Amazon.it € 31.81 View  
Amazon.es € 33.41 View  
Amazon.fr € 35.08 View  

Keywords

cards characters miniatures maps