Blokus 3D

Blokus 3D doos
2 - 4 
9+
16 - 45 min. 
Uitgebracht:
2008
Uitgevers:
Designer:
Deze uitgave verscheen vroeger als Rumis. Deze keer heeft Hodin de vormgeving heel serieus en effectief aangepakt. Het speelbord toont een draaibare schijf waarop verschillende rasters kunnen geplaatst worden voor de verschillende types bouwsels. De 3D-blokken passen - net zoals bij Blokus - netjes in voorgedrukte rasters zodat het geheel bijna niet kan verschuiven.

Elke speler beschikt nog steeds over 11 verschillende 3D-puzzelstukken opgebouwd uit aan elkaar gelijmde kubussen. Eén van de acht beschikbare grondplaten wordt uitgekozen.

Om beurt plaatsen de spelers een steen. De startspeler plaatst een steen binnen het bouwplan. De andere spelers plaatsen hun eerste steen tegen de vorig geplaatste steen en op het grondplan. Alle volgende stenen moeten geplaatst worden zodat zij telkens met minstens één zijde een andere steen raken van de eigen kleur. Bovendien mag geen enkel deel van gelijk welke steen de limieten van het gebouw (hoogte en grootte van het bouwplan) overschrijden. Elke geplaatste steen moet steunen op het grondvlak of op een andere steen (er mogen dus geen zwevende delen ontstaan). Als er op een bepaald moment een speler geen steen kan plaatsen mag hij daarna geen verdere stenen meer plaatsen tijdens spel.

Het spel eindigt als er geen enkele speler nog stenen kan plaatsen. De winnende punten worden geteld door het bouwplan van bovenaf te bekijken en iedere kubuszijde van een zichtbare kleur is een punt voor die speler. Van deze punten wordt het aantal overblijvende stenen afgetrokken. Degene die de meeste punten verzameld heeft, wint de partij.

Winkels Beste prijzen voor Blokus 3D op vandaag

Amazon.fr € 139.88 Bekijken  

Meer zoals dit

Kernwoorden

bouwen piramide kubussen blokken vormen stenen stapelen Tetris puzzels 3d